Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Uprzejmie informujemy, że zniesiony zostaje  obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na wszystkich zajęć. Zasada ta obowiązuje z datą wsteczną tj. od 07.10.2019 roku. Opłatę zatem wnosimy tylko i wyłącznie za zajęcia, w których braliśmy udział.

Uprzejmie prosimy o terminowe i dokładne regulowanie wpłat. Podstawą opłat jest lista obecności sporządzona przez wykładowców.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo