Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Uprzejmie prosimy w terminie wpłaty pierwszej raty tj. do 20.03.2020 roku wpłacić za przejazd w obydwie strony kwotę 90,00 zł od osoby. Łącznie w tym terminie wpłacamy na konto kwotę 290,00 zł.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo