Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Pamiętajmy o tym, że  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach jest stowarzyszeniem i my, jako członkowie tego stowarzyszenia, jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie i postrzeganie na zewnątrz.

Podstawowym obowiązkiem członków opłacenie składki rocznej. Terminowo opłacamy składkę, bo od tego zależy byt UTW w Obornikach.

Szanując wykładowców i słuchaczy na zajęcia przychodzimy punktualnie i nie opuszczamy ich przed końcem.
   
Korzystamy z możliwości słuchania wykładów, zajęć seminaryjnych, warsztatowych w sekcjach i na lektoratach, ale mamy świadomość, że w razie potrzeby, włączamy się w usprawnienie organizacji istniejących form, a także inicjujemy nowe.

Spotkanie przyjaciół przed i po zajęciach jest okazją do porozmawiania. Korzystajmy z niej, pamiętając, że wszyscy jesteśmy gośćmi i przede wszystkim nie powinniśmy być gośćmi kłopotliwymi, przeszkadzającymi gospodarzom.

Nie narzekamy na tłok i zła organizację, ale próbujemy w tłoku zajmować jak najmniej miejsca.

Jesteśmy tolerancyjni i życzliwi. Uśmiechamy się także wtedy, gdy przyjdzie nam wysłuchać przydługich wypowiedzi dyskutantów z których zdaniem się nie zgadzamy. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe humory!

Pomagamy sobie wzajemnie i ważnych sprawach.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo