Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Informujemy, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze zostaje przełożone na dzień

02 kwietnia 2020 roku godz. 16:30.

Podyktowane jest to sytuacją panującą w całym kraju. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd UTW

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo