Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Koleżanki i Koledzy !

Z przykrością informujemy, że ze względu na trwający w Polsce stan pandemii, mając na uwadze zdrowie naszych członków, nie wznowimy w tym roku akademickim żadnych zajęć dydaktycznych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

Ponadto z tych samych względów odwołane zostały:

- wycieczka "Lecim na Szczecin"

- turnus rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim

- pozostałe zaplanowane wyjazdy

Nie zorganizujemy również uroczystego zakończenia roku akademickiego 2019/2020.

Ponieważ nie mamy możliwości wspólnego spotkania się, tą drogą życzymy Naszym Członkom dużo zdrowia, spokojnego wypoczynku i pełnych słońca wakacji.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim studentom za udział w zajęciach i działaniach prowadzonych przez UTW w roku akademickim 2019/2020.

Mamy nadzieję, że " Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie".

Dlatego liczymy na szybkie spotkanie w roku akademickim 2020/2021. Aby skrócić ten czas oczekiwania planujemy wcześniejszą inaugurację kolejnego już 10 roku działalności naszego Uniwersytetu.

Informacje o zamierzeniach i planowanych zadaniach będą publikowane na stronie internetowej UTW.

Osoby, które wpłaciły zaliczki na wycieczkę do Szczecina i do Ustronia Morskiego poinformujemy oddzielnie o zasadach rozliczeń finansowych za niezrealizowane wyjazdy.

Z pozdrowieniami

Zarząd UTW Oborniki

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo