Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Uprzejmie przypominamy o wpłacie czesnego za rok akademicki 2020/2021.

Wpłata w przyszłym roku akademickim będzie traktowana jako wstąpienie do UTW i będzie skutkowała wpłatą wpisowego.

Zarzad UTW

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo