Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Istnieje możliwość wzięcia udziału w plenerowym widowisku

"Legenda Poznańska Król Kruków" w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.

Termin: 02 lipiec 2021 roku; Koszt biletu 30,00 zł plus 15,00 zł przejazd autobusem.

Zgłoszenia chętnych telefonicznie do biura UTW i wpłaty na konto

do dnia 15 marca 2021 roku.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo