Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Na wyjazd do Ustronia Morskiego zgłosiło się 39 osób. Zatem jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju nie pokrzyżuje naszych planów wyjazd dojdzie do skutku. Ponieważ zdeklarowała się mniejsza liczba osób niż było planowane musi zmienić się należność za przejazdy. Odpłatność za przejazdy będzie wynosić 106,00 zł od osoby.

W terminie do 31.03.2021 roku prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 400,00 zł plus 106,00 zł za dojazd, łącznie 506,00 zł na konto UTW.

Osoby, które dokonały w zeszłym roku przedpłaty w kwocie 100,00 zł wpłacają należność w kwocie 406,00 zł.

Pozostała należność w kwocie 450,00 zł będzie płatna na miejscu.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo