Najbliższe wydarzenia UTW:
  

 W związku z licznymi pytaniami o wpłatach na wycieczkę "Lecim na Szczecin" wyjaśniamy , co następuje:

  - otrzymane od Państwa wpłaty zostały w dniu 26.02.2020 roku przelane na konto biura turystycznego Oskar Dominowo.

  - w dniu 17.04.2020 roku wysłaliśmy pismo o rezygnacji z wycieczki ze wględu na panującą epidemię z prośbą o zwrot wpłaconych przedpłat

  - po czym otrzymaliśmy pismo,że zwrot nastąpi w terminie ustawowym 180 dni, co niestety nie nastąpiło

  - w dniu 23.02.2021 wysłaliśmy pismo rozwiązujące współpracę i ponowną prośbę o zwrot przedpłaty, bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego

W dniu jutrzejszym tj. 19.03.2021 roku wysyłamy ostateczne wezwanie do zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od otrzymania naszego pisma.

Po tym terminie jeżeli nie nastąpi zwrot należności wniesiemy sprawę na drogę sądową.

  Zarząd UTW

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo