Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Od dnia 11 października 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 17:30 do godz.19:00 w Liceum Ogółnokształcącym przy ul.Mickiewicza uruchamiamy zajęcia komputerowe.Odpłatność 12,00 zł za zajęcia. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo