Najbliższe wydarzenia UTW:
  

Informujemy,że za wszystkie odbywające się zajęcia, warsztaty odpłatność do końca 2019 roku wynosi 6,00 zł od osoby za jedną godzinę lekcyjną tj. za 45 minut zajęć.

Ponadto przypominamy o wpłacie czesnego w wysokości 50,00 zł za rok akademicki 2019/2020 do końca października 2019 roku.

Copyright © 2019 Uniwersytet Trzeciegi Wieku w Obornikach

All rights reserved - Designed by Ziolo